Stolen Works Declaration ⚠

Sourish Still Life
oil on canvas
approx. 35×50 cm
approx. 2009

Tepebaşı Landscape
oil on canvas
approx. 35×50 cm
2010

Tepebaşı Landscape
oil on canvas
approx. 35×50 cm
2010

Bu eserlerimin kayıp ve çalınmış olduğunu kamuoyu bilgisine arz ederim. 2011 yılında birisine konsinye bırakılarak, bırakılan kişinin izini kaybettirmesi sonucu çalınmıştır. Karşınıza çıkar ise tarafımı bilgilendirmeniz ve bana ulaştırmanızı rica ediyorum. Bu eserlerin satışının, müzayedeye verilmesinin, diğer ticari amaçlarla kullanılmasının, piyasada dolaşıma sunulmasının katiyen iznim dahilinde olmadığını kamuoyuna beyan ederim.
I declare that those pieces created by me are stolen, abducted against my will in 2011. The situation resulted from the dissapearance of the consigned person. In case you encounter those works, i kindly request you to let me know / bring them to me. The sale of those works, auction activities, any other kind of commercial usage or the works go about market is strictly out of my permission.
G. Dikel