Artist’s Statement >

—please scroll down for English—
Eserler Hakkında
Sanatçının eserlerinin plastik alt yapısını maddenin dört halinin birbiri arasındaki geçiş süreçleri ve uzay-zaman içindeki hareketleri oluşturur. Soyutlamacı bir biçim diliyle sanatçı, espas anlayışını fiziğin günümüzde vardığı nokta üzerine kurguluyor. Maddenin uzaydaki dönüşümünü, hareketini ve varsayılan boşluk ile girdiği etkileşimi biçim anlayışının çekirdeği haline getirirken, ona jukstapozisyonlar ve süperpozisyonlar aracılığıyla alışılmadık boyutlar ve salınımlar ekliyor.
Katılar buharlaşıyor, sıvılar donuyor, hava katılaşıyor, arkada olan önde gözüküyor ve gerçekliği oluşturan atomlar bir perde gibi yırtılıyor. Sanatçının eserlerinde, evrenin kaçınılmaz ve akıl-sır ermez olguları, bireyin gündelik yaşamına çat kapı girerek bir yabancılaşma hissi yaratıyor.
Bilim-kurgu, polisiye, ikonoloji ve masallar ve kişisel anılardan beslenen sanatçı kimi zaman boyanın her malzemeyi temsil edebilmesinden faydalanırken, kimi zaman da boyanın sadece kendisini temsil etmesini tercih ederek kolajı andıran resimlerle karşımıza çıkıyor.
Sanatçının Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Anasanat Dalı’ndaki “21. Yüzyıl Resim Sanatında Soyutlama ve Espas” başlıklı yüksek lisans tezine ‘Ulusal Tez Merkezi’nde erişebilirsiniz.

//

About Her Works
The substructure of the artist’s plastic language is based on the four states of the matter with its transforming processes and its movements in time and space. With her artistic aproach based on abstraction, the artist builds her notion of space on the spot that physics has reached so far.
Whilst forming her artistic practices around the transformation and motion of the matter in space and its interaction made with hypothetical void, she brings some extraordinary dimensions and oscillations through juxtapositions and superpositons. What is solid evaporates, liquid freezes, air solidifies, what is behind appears in the front and the atoms the reality is made of are torn apart.
In her works, the inevitable and unfathomable phenomenons of the universe cause a sense of alienation by intruding the life of the individual.
While taking inspiration from science-fiction, thriller, iconology, tales and personal memories, she utilizes the paint as it can easily represent other textures and also itself as paint, in order to create collage – like paintings.